(0412) 238 01 77

Hac Hizmeti

Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac; bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm’ın beş esasından biridir. Hac, Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac mevsiminde (haram aylarda), usulüne uygun olarak ziyaret edip manevi olarak yeniden doğmak demektir. Hac, yeniden dirilişin provası olarak da kabul edilir; çünkü bütün insanların hep beraber Allah’ın huzurunda toplanmasıdır. Hac bu anlamda Allah’ın özel bir davetidir ve bu davete öncelikle manevi olarak özenle hazırlanmak çok önemlidir.

Allah, Hac ile ilgili olarak ayet-i kerimelerde; “Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, Mekke’deki (Kâbe)dir. Orada apaçık nişaneler, İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir” (Al-i İmran /96-97) “Hac, malum aylardadır. Kim o aylarda haccı kendisine gerekli kılarsa hacda kadına yaklaşmak, kötülüğe sapmak, kavga ve çekişmeye girmek yoktur. İyilik olarak yaptığınızı Allah bilir. Azık edinin. Hiç kuşkusuz azığın en güzeli takvadır. Ey akıl ve gönül sahipleri, benden korkun” (Bakara /197) buyurur. Resulullah (s.a.v.) Efendimiz de hac ile ilgili olarak; “Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır, haccediniz.” (Müslim, Hac, 412. I, 975) “Mebrur (güzel, doğru) olmuş bir haccın karşılığı cennettir” (Buharî ve Müslim) buyurur.

Aşk'ın Kalbine Yolculuk